حوزه های مرتبط کنفرانس نانو محاسباتی:

- محاسبات کوانتومی

- محاسبات کلاسیکی

- محاسبات عددی

- شبیه سازی

- مدلسازی

- طراحی دارو

- کمومتریکس

و شاخه های مرتبط

 

 

دعوتنامه

محوریت

صفحه نخست

مخاطبین

برگزار کننده

کمیته علمی

نحوه شرکت

ارسال مقاله

ثبت نام

تاریخ های مهم

تماس با ما

پوستر کنفرانس