مخاطبین کنفرانس نانو محاسباتی:

-       اساتید دانشگاه

-       دانشجویان مقاطع مختلف

-       پژوهشگران

-       علاقه مندان

در همه رشته های علوم، مهندسی و پزشکی

 

 

دعوتنامه

محوریت

حوزه های مرتبط

صفحه نخست

برگزار کننده

کمیته علمی

نحوه شرکت

ارسال مقاله

ثبت نام

تاریخ های مهم

تماس با ما

پوستر کنفرانس