برگزار کننده کنفرانس نانو محاسباتی:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

 

- رییس کنفرانس:   دکتر ارکیده قربان دادرس، معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم دارویی

- دبیر کنفرانس:      دکتر محمود میرزائی، استادیار گروه نانو واحد علوم دارویی

 

- با مساعدت:

دکتر سید مهدی رضایت، ریاست واحد علوم دارویی

          دکتر حامد شفارودی، رییس دانشکده داروسازی واحد علوم دارویی

دکتر زهرا جعفری آذر، رییس دانشکده علوم و فناوری های نوین واحد علوم دارویی

          دکتر سپیده اربابی، مدیر گروه نانو و رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم دارویی

 

 

دعوتنامه

محوریت

حوزه های مرتبط

مخاطبین

صفحه نخست

کمیته علمی

نحوه شرکت

ارسال مقاله

ثبت نام

تاریخ های مهم

تماس با ما

پوستر کنفرانس