ارسال مقاله به کنفرانس نانو محاسباتی:

- ارسال فایل های چکیده مقاله حداکثر تا 200 کلمه تايپ شده در نرم افزار WORD2007 همراه با

آدرس دانشگاهی، ایمیل و تلفن تماس به آدرس ایمیل کنفرانس CNC@iaups.ac.ir

- ارسال چکیده مقاله هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی

- ارسال چکیده مقاله فقط به صورت فایل متنی بدون شکل، نمودار و ...

- قرار دادن سه تا پنج کلیدواژه معرف کار تحقیقاتی انجام شده در فایل چکیده مقاله

- الگوی فایل چکیده مقاله

 

نکات مهم:

- خواهشمند است که از ارسال مقالات قبلاً ارایه شده در مجلات یا مجامع دیگر پرهیز شود

- هر شرکت کننده (با یکبار ثبت نام) می تواند سه مقاله (به صورت چکیده) به کنفرانس ارسال نماید

- گواهی ارایه برای هر مقاله به طور مجزا و برای فرد ارایه کننده صادر خواهد شد

- گواهی ارایه مقاله برای ارایه گنندگانی صادر خواهد شد که حتماً ثبت نام کرده باشند

- چکیده مقالات (فارسی / انگلیسی) در کتابچه کنفرانس منتشر می شود

- بر اساس نظر کمیته علمی ارایه مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر مشخص خواهد شد

- بر اساس نظر کمیته علمی اصل مقاله چکیده مقالات منتخب و پس از مرحله داوری اصل مقاله در

 مجله International Journal of Nano Dimension (www.ijnd.ir) چاپ خواهند شد

- توجه: اصل مقاله برای کنفرانس لازم نیست بلکه تنها اصل مقالات منتخب برای طی فرآیند چاپ در مجله مورد نیاز خواهد بود

 

 

دعوتنامه

محوریت

حوزه های مرتبط

مخاطبین

برگزار کننده

کمیته علمی

نحوه شرکت

صفحه نخست

ثبت نام

تاریخ های مهم

تماس با ما

پوستر کنفرانس