ثبت نام در کنفرانس نانو محاسباتی:

- هزینه ثبت نام برای دانشجو با ارایه مقاله دویست و پنجاه هزار ریال

- هزینه ثبت نام برای غیر دانشجو با ارایه مقاله پانصد هزار ریال

- هزینه ثبت نام برای دانشجو و غیر دانشجو بدون ارایه مقاله (مخاطب) دویست و پنجاه هزار ریال

- توجه: برای افرادی که به عنوان مخاطب شرکت کنند، گواهی شرکت در کنفرانس صادر خواهد شد

- واریز وجه به شماره حساب 0107838400005 بانک ملی ایران شعبه تورج به نام

درآمدهای پژوهشی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی کنفرانس نانو محاسباتی

- ارسال فرم تکمیل شده ثبت نام، فایل های اسکن شده فیش واریزی و کارت ملی به ایمیل کنفرانس CNC@iaups.ac.ir

- توجه: ارسال فایل اسکن شده کارت دانشجویی نیز به ایمیل کنفرانس CNC@iaups.ac.ir برای دانشجویان عزیز الزامی است

 

دعوتنامه

محوریت

حوزه های مرتبط

مخاطبین

برگزار کننده

کمیته علمی

نحوه شرکت

ارسال مقاله

صفحه نخست

تاریخ های مهم

تماس با ما

پوستر کنفرانس