تاریخ های مهم کنفرانس نانو محاسباتی:

- مهلت ارسال چکیده مقاله تا تاریخ 25 دی ماه 1391

- اعلام نتایج داوری و پذیرش مقاله تا تاریخ 1 بهمن ماه 1391

- مهلت ثبت نام تا تاریخ 15 بهمن ماه 1391

- زمان برگزاری کنفرانس نانو محاسباتی تاریخ 27 بهمن ماه 1391

 

 

دعوتنامه

محوریت

حوزه های مرتبط

مخاطبین

برگزار کننده

کمیته علمی

نحوه شرکت

ارسال مقاله

ثبت نام

صفحه نخست

تماس با ما

پوستر کنفرانس